(rubrik saknas)

Jag är flera gånger varje vecka i Jakobsbergs öppna förskola med min lilla dotter, som ännu inte fyllt 1 år. Vi trivs jättebra där med den fantastiska personalen.

Men ljudnivån är under all kritik. Att sitta i soffan och försöka prata med andra mammor är svårt eftersom personen mittemot mig helt enkelt inte hör mig tillräckligt på grund av allt ljud från andra som pratar i andra änden av rummet.

Detta har personal påtalat för kommunen och vi föräldrar har fyllt i en enkät om miljön med mera. Resultatet efter flera månader blev att förskolan stängdes medan ljudisoleringen förbättrades men då bara i stora lekhallen. Övriga utrymmen, där vi också håller till under dagarna, är fortfarande bullriga.

Folk mår dåligt på grund av den bristande ljudisoleringen. Vad ska mer behövas för att kommunen ska göra något åt hela lokalen? Är det meningen att barn ska få bestående problem med hörseln redan innan de har fyllt 1 år?

Jag undrar också hur det ser ut i övriga lokaler i Järfälla. Är det lika dåligt ljudisolerat på andra platser där barn vistas?

En orolig mamma