(rubrik saknas)

SVAR på insändaren ”Pensionärer får mer i plånboken” den 19 februari:

Karl Henriksson, ordförande för KD i Stockholms län, påstår att pensionärerna ska ha fått mellan 6 800 till 10 000 kronor i sänkt skatt per år sedan 2008.

Uppgiften är intressant men en ren och skär lögn. Han påstår att varje pensionär i genomsnitt fått 700 kronor i sänkt skatt per månad varje år sedan 2008. Undrar om det finns någon pensionär som tror på den sagan?

Sanningen är att från år 2008 till år 2013 höjdes pensionerna med 4,5 procent (garantipensionerna med 8,5 procent). Under samma tid höjdes medellönen med cirka 13,7 procent. År 2009 höjdes pensionerna med 4,5 procent.

Den stora höjningen i år med 4,1 procent innebar alltså bara att pensionerna år 2013 återställdes till 2009 års nivå.

I en rykande färsk prognos från Pensionsmyndigheten anges att pensionerna nästa år kommer att sänkas med 2,2 procent (under det att garantipensionerna antas öka med 0,2 procent). Skatten, eller rättare sagt beskattningen, sänks för fjärde gången – men Kristdemokraterna har också höjt beskattningen av pensionärerna fyra gånger.

Kristdemokraterna deltog i högsta grad i införandet av pensionärsskatten – det vill säga att pensionen (eller den uppskjutna arbetsinkomsten) beskattas mer än motsvarande arbetsinkomst genom införandet av det första jobbskatteavdraget år 2007.

Skillnaden i beskattning av pensionärer och den som har en löneinkomst är mellan 300 och 800 kronor i månaden högre för pensionärer.

Dessutom visar en ny rapport från fem stora pensionärsorganisationer följande: För sexårsperioden 2009 till 2015 beräknas en genomsnittlig reallöneökning för löntagarna med tio procent, att jämföra med en realinkomstminskning för pensionärerna med sju procent.

Ditt påstående att pensionärerna får skattesänkningar med i genomsnitt 700 kronor står som en eldskrift mot en mörkblå himmel, men när ljuset stiger uppdagas sanningen – påståendet bleknar. Så bäste KD-ordförande, slå dig gärna för bröstet, men akta dig så att du inte får ”blåmärken”.

Kurt Söderberg

medlem i PRO och SKPF