(rubrik saknas)

Har vid flera tillfällen varit i kontakt med kommunen angående busshållplatserna i Runby backar.

När man kommer från Väsbyhållet finns det en hållplats för avstigning. Precis bakom hållplatsen finns ett övergångsställe. Några meter framför hållplatsen svänger bussarna in på en slinga och där stannar bussarna igen.

När bussarna svänger runt slingan och kör ut på Lövstavägen igen för att vända mot Väsbyhållet finns en hållplats för enbart påstigning. När bussarna står och väntar på avgång och man kommer körande från Lövstahållet måste man köra ut i mötande körfält. Här ser man inte mötande trafik utan får smyga förbi bussarna.

Det har hänt många gånger att jag har kört om bussen och vid avstigningshållplatsen står en buss för avstigande passagerare. Då går passagerarna ut bakom bussen utan att se sig för. Detta är rena vansinnet.

Varför kan inte kommunen flytta busshållplatserna till slingan där det inte kör bilar? Där kan man ju ha både av- och påstigning och man slipper blockera södra filen för bilarna.

Jag får inga svar från kommunen om detta, förutom vid ett tillfälle då man sade att detta var en kvarleva från den tiden då bussförarna var tvungna att själva ändra skyltarna vart bussen ska gå.

Jag skulle vilja ha ett ordentligt svar från kommunen om varför man inte gör något åt detta.

Inger