(rubrik saknas)

SVAR på insändaren ”Både Roslagsbanan och tunnelbanan behövs” den 26 februari:

Den 26 febaruari fanns en insändare från Elisabeth Gunnars, Mats Hasselgren och Birgitta Rydberg, folkpartipolitiker i Österåker, Täby respektive landstinget. Det är beklagligt att man inom delar av Folkpartiet helt tycks sakna begrepp om realiteter.

Nordostsektorn behöver bättre kollektivtrafik nu. Att blanda in t-bana till Täby är ett effektivt sätt att se till att inget händer.

Dessutom behöver Roslagsbanan förlängas till Arlanda vilket bidrar till att skapa helt nya möjligheter för nordost. Arlanda är en viktig trafikknutpunkt och arbetsplatsområde. En oslagbar integration mellan Stockholm nordost och Uppsala uppnås också vid en förlängning.

Roslagsbanan kan utvecklas till ett snabbt, kapacitetsstarkt och fortsatt trivsamt färdmedel.

T-bana till Arninge kan slå undan benen för nödvändiga investeringar till nackdel för nordosts utveckling. Det är även högst anmärkningsvärt med Stockholms handelskammare utspel där man inte vill fullfölja den upprustning av Roslagsbanan som pågår. Vi moderater i Österåker tänker på dagens invånare och pendlare.

Jan Olov Sundström (M) landstingspolitiker Mats Höjbrandt (M kommunpolitiker i Österåker