(rubrik saknas)

SVAR på insändaren ”T-bana skulle dra brottslighet till Täby” den 22 januari 2013:

I Dagens Nyheter den 23 januari 2013 kunde man läsa om nya Söderstaden. En anläggning som vi borde ha fått till Arninge/Ullnaområdet. Men tack vare det gäng Täbybor som ”stred” på 1980-talet blev vi utan tunnelbana med sträckning Mörby –Täby centrum och vidare ut till Arninge. Hur smart var det, Solpartiet?

Arninge köpcenter och arbetsplats är beroende av att man använder bil. Det ligger väl inte i tiden? Med t-bana skulle det området bli än mer attraktivt för företagare, affärsinnehavare och i sinom tid boende. Att ha bussar som kör till Mörby/Danderyd och köar tillsammans med övrig biltrafik är ju inte logiskt men en nödvändig konsekvens av att vi bara har Roslagsbanan.

Om vi hade en t-bana med ovanstående sträckning kunde dessa bussar köra tvärs igenom Täby och släppa av pendlarna vid t-stationen, som sedan kunde åka rakt in till city.

Visst känns det lite som ”stan på landet” att åka Roslagsbanan med konduktör och allt. Men jag förstår inte vitsen med detta och att sedan behöva byta vid Östra station? Nej, gör slutstation av Roslagsbanan vid Roslags Näsby eller behåll nuvarande trafik och spara ”dubbelspårets” kostnad till t-banan som ansluter vid Mörby.

Nej Solpartiet, brottsligheten kommer inte med tunnelbanan. Brottsligheten är redan här. Lite mer bus kanske det blir, men klarar Mörbyborna av det bör även vi i Täby göra det. Tjuvarna åker inte t-bana – de tar bilen.

Moderninseringen av Roslagsbanan blir dessutom dyrare än man trodde år 2011,visar siffror som tidningen Metro tagit fram. Både utbyggnaden av dubbelspår och köpen av nya tåg fördyras kraftigt. En nota som drabbar SL och landstinget.

I stället för en kalkylerad kostnad på 8 miljarder hamnar totalnotan på 9,5 miljarder kronor, lågt räknat. Som jämförelse kan nämnas att utbyggnad av ny tunnelbana under jord brukar sägas kosta en dryg miljard per kilometer, enligt Metro.

Mikael Beckman