(rubrik saknas)

Vi sundbybergare har flera skäl till att känna stolthet över våra skolor, men också till att se allvaret i de utmaningar som ligger framför oss.

Vi kan vara stolta över att skolpengen som finansierar varje elevs utbildning är bland landets högsta och att våra elever i årskurs 1-6 presterar väldigt väl i nationella rankningar.

Vi folkvalda ser allvarligt på utmaningarna: resultaten måste fortsätta förbättras i årskurs 6–9 och vi tar krafttag för att alla våra nior ska lämna skolan med behörighet till gymnasiet.

Vi har gjort mycket. Genom nytänkande kring de stora resurser vi redan satsar har vi ökat skolpengen för elever med socioekonomiskt svag bakgrund och infört en uppmärksammad satsning på matematik med bland annat stöd till elever som har det kämpigt med ämnet. Enligt skolforskning förbättrar det hela skolans resultat.

I höstas landsattes vårt nya projekt med kvällsskola för elever som riskerar att gå ut nian utan slutbetyg. På Rissneskolan höjde 9 av 20 elever i kvällsskolan sina betyg och på Ängskolan 8 av 15 elever.

Det är glädjande att ett så nytt projekt redan nu kan ge så bra resultat för de elever som har de tuffaste förutsättningarna.

Nytänkande kring användningen av resurser och fler riktade spetssatningar – det är två av många sätt som vi använder för att ta våra skolor framåt och ge våra unga sundbybergare den bästa starten på livet.

Jesper Lindholm (S), ledamot i grundskole- och gymnasienämnden

Alexandra Völker, ordförande i Stockholms Läns SSU-distrikt