(rubrik saknas)

Nu kvittrar fåglar och dubbdäck fyller luften med stendamm i lungor och rassel i öron. Meningslöst ur trafiksäkerhetssynpunkt, men förödande för människors hälsa.

Stockholm har bland Europas värsta partikelhalter och ligger långt över alla gränsvärden. Barn som under sina tidiga levnadsår bor vid gator med förhöjda halter av luftföroreningar löper ökad risk att drabbas av försämrad lungfunktion, det visar studier från Karolinska institutet.

Att föräldrar och politiker inte bryr sig mer är obegripligt. Långt fler dör årligen av luftföroreningar än alla trafikolyckor sammantaget i Sverige.

De som fortfarande tror att dubbdäck är säkrare i trafiken bör studera vissa taxibolags dubbfria körning sedan 2008. Tusentals mil i is och snö med varierande vintrar visar ingen förhöjd olycksstatistik.

Två saker behöver göras omgående:

Omedelbart förbud för dubbdäck i innerstaden. Övervakning från parkeringsvakter att dubbdäcksförbudet upprätthålls efter 16 april.

Begränsa körning av fordon i innerstaden som saknar katalysatorrening eller partikelfilter.

De åtgärderna skulle sammantaget ge en kraftigt förbättrad luftmiljö.

Klarsyn och politiskt mod saknas. I stället försöker politiker lura i folk att höjda skatter är bra för miljön. Det visar förakt för människors hälsa och intelligens.

Tage