(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Mannen slet ner affischer nattetid” den 7 maj:

Den affischnerrivande mannen gjorde stadens utseende och bestämmelser en god tjänst. Visst, affischer får sättas upp på särskilda meddelandetavlor och på en del elskåp finns numera annonsplatser för dem som betalar för det. Men att självsvåldigt tejpa eller klistra upp affischer på butiksfönster, busskurer och husfasader med mera, är en förseelse mot kommunala föreskrifter och innebär att en ordningsbot på 1 000 kronor kan utfärdas av polisen.

Någon rättighet är det alltså inte att på eget bevåg förfula omgivningen med olaglig affischering, som innebär men för butiks- och fastighetsägare med flera, bara för att diverse nöjesidkare tror att det är okej att snåla in på annonskostnader i pressen eller annorstädes.

Det är möjligt att någon anser att det är vidrigt att olagligt uppsatta meddelanden rivs ner, men det finns andra och trevliga sätt att nå ut med ett budskap. Den nerrivande mannen ska ha en eloge för sin insats.

Bibi