(rubrik saknas)

Ett stort tack till alla helt fantastiska föräldrar på Eds förskola som hjälpte oss på gårdsfixarkvällen.

Era enorma insatser har gett oss nya möjligheter att fortsätta skapa en spännande och rolig utemiljö för alla era härliga barn!

All personal & Caisa