(rubrik saknas)

För att minska klimatpåverkan är det viktigt att vi kan köpa ekologisk och närodlad mat. Varför lägger man ner odlingen på Hästa gård? Det behövs fler sådana odlingar i stället om vi ska klara klimatmålen. Maten bidrar till en stor del av koldioxidutsläppen. Jag har köpt grönsaker på Hästa gård i tre år och vill ha odlingen kvar.

Irene W