Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

För att minska klimatpåverkan är det viktigt att vi kan köpa ekologisk och närodlad mat. Varför lägger man ner odlingen på Hästa gård? Det behövs fler sådana odlingar i stället om vi ska klara klimatmålen. Maten bidrar till en stor del av koldioxidutsläppen. Jag har köpt grönsaker på Hästa gård i tre år och vill ha odlingen kvar.

Irene W