(rubrik saknas)

Nytorps gärde mellan Björkhagen och Kärrtorp besöks dagligen av många, barn och vuxna, och ska vara en oas för rekreation och friluftsliv. Därför måste grönområdets friområde klassas som naturreservat att vårda och bevaras för kommande generationer.

Dessutom finns ett välskyltat gravfält från järnåldern plus spännande krigshistoria från andra världskriget, där bland andra tyske flyktingen Herbert Frahm, sedermera känd under namnet Willy Brandt, bodde.

Det finns mycket att glädja sig åt på Nytorps gärde – skidturer, älskade grönytor för långpromenader och spontan­idrotter förutom den årliga välbesökta majbrasan.

Och vi slapp också, gudske­lov, leden som aldrig blev verklighet i 1960 års trafikplan utanför södertullen.

Mötesplatser utan

att förtäta