(rubrik saknas)

Troligtvis behöver inte så många bilar använda Rönninges parkeringsplats.

Om fler tog sitt förnuft till fånga och cyklade eller gick till pendeltågstationen skulle folkhälsan förbättras.

Bilanvändning med måtta kan vara bra, men folk använder bil även till mycket korta sträckor.

I stället för att öka parkeringsplatserna borde politikerna driva upplysning om sittandets hälsofördärvande konsekvenser.

Urban Wahlstedt