(rubrik saknas)

Tack Anna Myrhed och Sollentunacentern för det fantastiska förslaget om överdäckning av E4 mellan Helenelund och Häggvik! Det gläder mig att det finns politiker som har visioner och som förstår att räkna in miljö, hälsa och livskvalitet i sina kalkyler utöver rena kronor och ören.

Nu hoppas jag att fler partier sluter upp kring detta och riktar ett gemensamt krav mot Trafikverket för en bättre framtid för Sollentunaborna.

Björn Romfelt