(rubrik saknas)

När värmen äntligen kommer ökar inte bara antalet cyklister utan även kritiken mot cyklister. De anklagas för att cykla för fort, mot rött eller enkelriktat eller rent av på trottoarer.

Ni som klagar borde först prova att cykla själva för att se hur vår trafikmiljö ser ut. Folk går rakt ut i cykelbanan, bilar är parkerade i cykelfälten, bilar använder inte blinkers när de svänger höger, bildörrar öppnas, rödljus som inte är anpassade till cyklister och cykelfält som försvinner i tomma intet.

För att överleva i denna trafik måste cyklisterna ha hög fart för att bilisterna ska se oss och inte glömma bort oss. Vi är tvingade att sicksacka och ibland är enkelriktat den bästa lösningen.

Cykelbanor är dåligt utmärkta på trottoarer men vi cyklister ser de dåliga symbolerna (det gör inte gångtrafikanterna eller bilisterna). Cyklister får cykla om på höger sida och blir arga på cyklisten när en kollision håller på att uppstå. Högersvängande bilar ska först bromsa (bromsljus) och därefter titta bakåt åt höger. Kommer en cyklist bör ni släppa förbi den innan ni blinkar och svänger. Nio av tio cyklister som dör gör det i olyckor som inträffar när bilar svänger höger.

Sluta klaga på oss cyklister och hjälp oss i stället att överleva.

Richard