(rubrik saknas)

Under flera års tid har vi som arbetar och bor utmed Stadsgårdsleden vid Slussen påtalat för och uppvaktat ansvariga hur bristfällig skyltningen är för de som kommer från Slussen och ska vidare till Fotografiska och Vikingterminalen.

Dagligen ser vi hur människor, turister som betalat dyrt för att få besöka vår stad, mammor och pappor med barn och barnvagn, pensionärer med käpp och rollator leds nerför stadsgårdspåfarten. När den slutar i Stadsgårdsleden tvingas de ut i körbanan eller tvingas korsa leden.

Vill vi leda ut våra besökare i en av stadens mest trafikerade leder? Ger det en bra bild av Stockholm?

I dag finns en minimal skylt strax efter Katarinahissen, som hänvisar besökare till Fotografiska att ta trappan ner till det trafikljusreglerade övergångsstället vid Patricia. Den skylten har Fotografiska själva satt upp, eftersom Stockholms stad inte kommit på det själva.

Den skylten ser man tyvärr bara om man redan går på den sidan av stadsgårdspåfarten och inte om man går utmed glashuset.

Handlingsförlamningen är total hos de styrande. Gång på annan får vi svar som ”vi ser över ärendet”, ”vi vet om att det är bristfällig skyltning” och så vidare. Men ingen gör något. Vi vill inte sitta på första parkett den dagen det sker en olycka, den dagen det ligger en påkörd barnvagn på vägen eller en överkörd turist. Det som krävs är inte någon raketforskning, det rör sig om bättre skyltning för gående. Sätt upp skyltar, en vid McDonalds och en vid Katarinahissen.

Ta bort den delen av trottoaren som fortsätter efter garageninfarten för Stadsgården 14 och (för-)leder fotgärnarna vidare ut i trafiken. Markera i vägen att man inte ska gå vidare. Bara man gör någonting!

Anders