(rubrik saknas)

I Folkpartiets hushållsutskick kallad tidningen Solna (nummer 1) kan vi läsa att Folkpartiet vill bilda ett naturreservat vid Råstasjön och begränsa bygget av bostäder.

Vidare står det i artikeln att: ”somliga vill inte bygga alls och andra vill bygga enligt tjänstemännens förslag med 1 800 bostäder”.

Vad menar Folkpartiet? Är det tjänstemännen som styr och lägger förslagen i Solna och Folkpartiet som är i opposition mot tjänstemännen?

Nej, i verkligheten är det den styrande politiska majoriteten där Folkpartiet ingår som lägger förslagen som sedan tjänstemännen handlägger.

Fult försök av Folkpartiet att skylla sitt eget dåliga förslag på tjänstemännen.

Olof B. Nystrand (MP)