(rubrik saknas)

Bygg ingen ny väg i närheten av Hammarby apotek och Hammarby kyrka! Hela den miljön måste bevaras som den är i dag. Det måste gå att dra vägen någon annanstans – om det ens behövs en ny väg.

Det här är det tredje byggprojektet som riskerar att förstöra Väsby, efter Väsby sjöstad och däcket över Väsby station.

Hur många av Alliansens politiker är egentligen gamla Väsbybor? De verkar inte ha känsla för Väsby. Nästan hela det gamla Väsby runt stationen är nu jämnat med marken. Det nya är inte alltid vackert.

De nya bostadshusen mellan stationen och centrum blev fina, men det rostbruna gymnasiet tycker jag är fult. Arkitekternas förslag är enligt min åsikt ofta för moderna.

Skrota Väsby Sjöstad och förslagen om Väsby station och den nya Vallentunavägen. Det är bara slöseri med Väsbybornas pengar.

Rusta Väsby varsamt och med respekt! Och satsa mer pengar på att det dagliga oglamorösa med vård, skola etc fungerar!

Gunilla Melkersson