(rubrik saknas)

SVAR på insändaren ”Hur ska vår autistiske son få någon hjälp” den 7 maj:

Ja, det verkar vara vanligt att barn med högfungerande handikapp faller mellan stolarna. Det är i alla fall vår erfarenhet.

Jag önskade att jag kunde säga att det blir bättre när han blir äldre, men vår erfarenhet sträcker sig upp i mellanstadiet med ett barn med annan diagnos. Barn som är duktiga, når målen och är sociala, trots sitt handikapp, prioriteras inte. De klarar sig ju och då läggs inga extra resurser på dem.

Vår erfarenhet har också visat att en skola/kommun där lärare och pedagoger ständigt får utbildning och fortbildning i olika handikapp, har en öppenhet och vilja att möta VARJE barn just där de är och på det sätt barnet bäst behöver. Med strålande resultat.

Det som skrämmer mig mest är att det finns så många föräldrar som inte orkar eller vet hur de ska kämpa för sina barn. Dessa barn har ingen som talar för dem – det är de verkliga förlorarna!

Låt oss skapa en debatt för att få Sollentuna kommun och alla förskolor och skolor i Sollentuna att satsa på alla barn med ”osynliga handikapp”.

Du Autismmamma, din son har en fantastisk mamma som ser och kämpar för honom. Det visar du genom din insändare! Lycka till!

En annan mamma