(rubrik saknas)

svar på insändaren ”Välkommen till soporna” den 7 maj:

Även jag är miljövän. Om du tycker att Västra skogen tunnelbanas baksida ser ut som en soptipp så är det nog inte placeringen av återvinningsstationen som är fel. I stället är det de som använder den som gör fel. De sorterar inte rätt – eller sorterar inte alls.

På behållarna borde det finnas e-postadress eller telefonnummer till dem som ska ombesörja tömningen, så att de kan kontaktas, innan det är för sent.

Innan det är för sent