(rubrik saknas)

Stort tack till dig som hjälpte mig på elljusspåret i Runby den 12 juni. Jag är nu opererad.

Maj