Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Sedan jag sett hur verkligheten i Solnas förskolor ser ut vill jag bara gråta. Jag jobbar på en 3–5års-avdelning med 22 barn. Pengar till saker till barnen är det knappt tal om, inte heller vikarier.

”Ett barn mer eller mindre” verkar vara chefers och politikers synsätt. Det låter inte så farligt men som verkligheten ser ut med dessa stora barngrupper kan ingen pedagogisk verksamhet bedrivas, läroplanen kan inte följas och kvaliteten på förskolan sänks avsevärt.

Vi har alltså en förskola där barnen vistas hela dagar utan pedagogisk verksamhet. Inte heller kan föräldrar lämna sina barn till en trygg miljö där de kan ha roligt och leka. Inte med så många barn på liten yta samt tre vuxna på 22 barn som omöjligt kan se det enskilda barnet.

Tänk att tre anställda är då alla är på plats. Detta förutsätter att all personal är frisk (vikarier är ju dyrt). Före klockan 8 på morgonen och efter klockan 14.30 på eftermiddagen är det två anställda, detta också förutsatt att all personal är på plats.

”Ni samarbetar ju med de andra avdelningarna!”, heter det. Jo, förutsatt att alla är på plats där också. Ofta får personal vara ensam med fler än tio barn långa stunder. Inte undra på att personalen blir sjuk, mår dåligt och så vidare.

Barnen känner också av personalens sinnesstämning. Om jag som vuxen kämpar hela dagen för att inte börja gråta av stress och oro för barnen, hur påverkas barnen? Jag går bara och väntar på den dagen det händer något allvarligt och jag som ansvarig vuxen kommer få stå till svars.

Har gått till chefen och uttryckt min oro men får svaret; ”det ska vara 22 barn, så är snittet”. Okej, jag får ut min lön men aldrig att jag fått höra ett enda uppskattande ord från en chef i Solna kommun. Kan även tillägga att personalfrämjande aktiviteter eller motsvarande är lika med noll.

Jag får skylla mig själv att jag valt detta yrke och jag kommer naturligtvis inte att vara kvar i Solna längre än nödvändigt. Dock har jag inte bestämt mig oför m jag ska byta kommun eller yrke, något jag tycker är oerhört ledsamt då jag älskar att arbeta med barn.

Förskollärare utan framtid?