(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Varför ska vi som bor i innerstaden straffas?” den 7 maj:

Stockholms kommun består av tre delar, västerort, söderort och innerstaden, med ca 300 000 invånare var. När 2/3 av de röstberättigade är förortsbor, då disponeras innerstans asfalt på det sätt som passar förortsfolket bäst. Detta fenomen kallas ”demokrati”.

Exakt därför straffas innerstadsbilisterna med en skadeglatt hård parkeringspolitik. När Knivsta skola skulle läggas ner och barnen bussas till Uppsala, då fick Knivstaborna nog och bröt sig ur Uppsala kommun.

Rebecka bör omgående följa Knivstas exempel och organisera en insamling av 70 000 underskrifter för en obligatorisk folkomröstning om kommundelning. Söderort med Sjöstaden blir nya Brännkyrka kommun. Västerort med Stora Essingen blir Bromma kommun. Innerstaden blir nya lilla Stockholms kommun, med fungerande närdemokrati i viktiga frågor som boendeparkering, skolintagning, bostadsförmedling, markanvisning, byggande i parker och på skolgårdar med mera.

Ju större kommun desto sämre närdemokrati. Vår kommun är störst i landet. Därför är förortsfolket lika irriterat över noll inflytande på förtätning av söderort och på Bromma flygplats, vilket ger många underskrifter i förorten. Du läsare, aktivera dig nu eller betala i p-automaten!

Passiv på grund av

gratis cykelparkering