(rubrik saknas)

Vi använder alltmer bil i det privata men även till och från jobbet. Därför behöver vi ta ett större ansvar. Det gäller inte bara dig som individ, utan ett stort ansvar ligger även på oss politiker.

Vi har länge pratat om vårt miljöansvar men nu måste vi tänka även på säkerheten. Fler och fler föräldrar väljer att skjutsa sina barn till skolan, vänner och fritidsaktiviteter. Inom Vallentuna har vi som regel att prioritera säkerheten runt skolor och förskolor. Nu vill vi i Centerpartiet att vi även lyfter blicken mot andra vägar. Även runt hemmet lever vi med trafiken runt husets hörn.

Därför valde vi i Centerpartiet att på senaste utskottet lägga ett yrkande i kommunens teknik- och fastighetsutskott. I yrkandet skriver vi att vi vill göra det möjligt för invånare, det vill säga en majoritet av de boende i ett bostadsområde, att kunna begära att kommunen ändrar hastighetsreglerna ner till 20 km/h i just deras bostadsområde.

Dessvärre gick det inte vår väg denna gång, men det är ett steg i centerns jobb för att skapa en säker trafik- och levandemiljö i Vallentuna och Sverige.

Patrik Lundholm (C)