(rubrik saknas)

Runt om i landet är nu diskussionerna om lärarlönerna för 2013 i full gång i alla kommuner och friskoleföretag. I de samtalen fortsätter Lärarförbundet att argumentera för att uppvärderingen av lärarlönerna måste fortsätta. Utfallet 2012 var ett första viktigt steg, men som måste följas av fler – såväl 2013 som kommande år.

Det nyligen tecknade industriavtalets märke är vägledande för hela arbetsmarknaden, ger en stabil utveckling av samhällsekonomin och säkrar reallöneökningar åt alla. Men för lärarna krävs dessutom en relativlöneförflyttning. Varför? Jo, därför att det handlar om samhällets behov av lärare. De låga lärarlönerna är ett samhällsproblem, där vi står mitt i en nationell lärarkris. 43 000 lärare kommer att saknas redan om sju år. Om vi inte har lärare i skolan, fritidshemmen och förskolan vem ska då utbilda våra barn och unga?

Politikerna i Sundbybergs kommun måste därför säga ja till lärarnas lönekrav och satsa mer på lärarna hela avtalsperioden, det vill säga 2013, 2014 och 2015.

Det är vad Sveriges kommunpolitiker nu har möjlighet att åstadkomma för att Sverige ska klara lärarkrisen. Lärarförbundet kommer att följa upp, lista och publicera vilka kommuner som satsar på lärarna – och vilka som låter bli.

Johan Bäck, lärare i fritidshem och studieorganisatör Lärarförbundet Sundbyberg