Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Under våren publicerades årets brukarundersökning i stadens förskolor, som är en total undersökning och riktas till samtliga vårdnadshavare med barn i förskola i Stockholms stad. Resultatet är positivt och föräldrarna är som helhet mycket nöjda.

För Norrmalms stadsdelsnämnd är resultatet slående och vi uppnår toppnoteringar i de flesta frågor, vilket är oerhört glädjande. Föräldrarna på Norrmalm är mycket nöjda med förskolornas mål och arbetssätt och våra förskolor rekommenderas högst procentuellt sett i hela Stockholms stad.

Särskilt glädjande är att föräldrar anser att barnens utveckling och lärande uppmuntras, synliggörs och följs upp. Att uppmuntra till nyfikenhet, kreativitet och kunskapssökande samt ta tillvara barns tankar och idéer är viktigt.

Vårt arbete hittills har varit lyckat – hela 87 procent är som helhet nöjda med sitt barns förskola på Norrmalm. För oss är det av oerhörd vikt att barn erbjuds förskolor av god kvalitet och undersökningens resultat är definitivt en morot i vårt fortsatta utvecklingsarbete – både i dag och i framtiden.

Alexandra Östback (M)

Ordförande Norrmalms ­stadsdelsnämnd