(rubrik saknas)

Svar på insändarenBygg tennisbanor i stället för småhus” den 30 juli 2013:

Under många års tid har det klagats på ökad trafik till idrottsplatsen i Täby kyrkby. Nu har kommunen påbörjat en ny detaljplan med infart från Prästgårdsvägen. I budget för 2014 kommer det att finnas pengar. Syftet med en ny infartsväg är att få bort trafiken från villaområdet och underlätta för besökare till IP.

Det är korrekt att nya småhus på den gamla parkeringen också är ett sätt att delfinansiera den nya infarten. I ett stadsbyggnadsperspektiv blir även villaområdet mer homogent.

Det kommer att reserveras en yta för hämtning och lämning och för en ny cykelparkering. Detta främst för boende norr om IP. Utöver en ny infart vill vi gärna också komplettera med en ny allmän lekplats. Att bygga tennisbanor på dagens p-yta är inte den bästa lösningen för att minska trafiken.

Vi har beslutat om att åter bygga upp den gamla dansbanan. Tyvärr överklagades beslutet av närboende som fick rätt i högre instans. Det är inte ovanligt att boende motsätter sig förändringar i sitt närområde.

Erik Andersson (M), ordförande stadsbyggnadsnämnden

Mats Hasselgren (FP), ­ordförande kultur- och ­fritidsnämnden