(rubrik saknas)

Frågan om var den nya Eriksbergsskolan ska byggas har varit en omdiskuterad fråga under en lägre tid. Länge såg det ut som att Moderaterna skulle förespråka Näckanskogen. En plats som hade varit olämplig av flera skäl, bland annat för att det enda grönområdet i den delen av kommunen hade försvunnit och för att det skulle ha skapat en orimlig trafiksituation.

I april beslutade dock kommunfullmäktige att huvudspåret för nya Eriksbergsskolans placering ska vara i nuvarande Helenelunds centrum. Trots detta är inte Näckanskogen räddat. I fullmäktigedebatten i april klargjorde två moderata nämndordföranden tydligt att Näckanskogen fortfarande är aktuellt för byggande av förskola och skola. Signalen var att platsen kanske inte var aktuell just nu, men på kanske fem års sikt och detta oberoende av var den nya Eriksbergsskolan placeras.

I voteringen om vårt yrkande om att planläggningen skulle avbrytas framgick det klart att M, MP, C och KD fortfarande är öppna för att bebygga Näckanskogen.

Vi Socialdemokrater kommer att stå fast vid att Näckanskogen ska bevaras.

Freddie Lundqvist (S)

oppositionsråd