(rubrik saknas)

I höstas fick Sveriges fullmäktigepolitiker tillfälle att svara på en enkät om sina uppdrag och egna prioriteringar. En fråga löd: ”Det talas ibland om en grön dimension i svensk politik. Ange med hjälp av skalan nedan var du skulle placera dig själv.”

Värmdö kommun ”vann” medan Vallentuna kom på andra plats!

Det rimmar illa med den årliga rankningen som tidskiften Miljöaktuellt gör, av hur gröna Sveriges kommuner är. I den ligger Värmdö på plats 243 och Vallentuna på 252 av 290 (251 kommuner är alltså bättre än Vallentuna, 38 sämre).

Deltagandet i fullmäktigeenkäten var 70 procent i Vallentuna och om man räknar med att alla i oppositionen lade sig högt så återstår ändå 15 allianspolitiker som anser sig jättegröna. Dessa (åtminstone) 15 personer utgör alltså 60 procent av den styrande majoriteten på 25 personer – en majoritet som har fört och för en politik som lett till vår usla placering.

Hur rimmar det med ”den gröna majoriteten” i den styrande Alliansen? Man kan tänka sig några förklaringar:

1. De gröna allianspolitikerna har inget att säga till om utan det är ”Örjan och de andra” som bestämmer.

2. Man anser sig vara grön men sitter bara i fullmäktige utan att egentligen bry sig om vad som beslutas.

3 . Man vet inte att så pass många tycker som man själv – och det är kanske den troligaste förklaringen. Men tänk tanken! 15 gröna borgare och 13 eller 14 i oppositionen skulle kunna fatta gröna beslut med närmare 70 procent av rösterna!

Så, alla gröna fullmäktige­ledamöter: Kom ut ur garderoberna! Rösta grönt i fullmäktige! Vi ses!

Margareta Lundberg

för Miljöpartiet i Vallentuna