Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

I konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade som gäller i hela sverige sedan den 14 januari slås det fast att personlig assistans är en mänsklig rättighet. Men i Upplands-Bro kommun så anser man att det inte gäller i kommunen eftersom man avslår ansökan om personlig assistans. Man begår helt enkelt ett brott mot konventionen trots att Sverige har fått kritik av FN:s övervakningskommission för brott mot artikel 19.

Man hänvisar i stället till hemtjänst som är en dyrare form av insatser för kommunen. En hemtjänsttimme kostar kommunen omkring 100 kronor mer per insatstimme än vad en timmes personlig assistans kostar.

Det mest anmärkningsvärda är att kommunfullmäktige säger att konventionen gäller i samtliga artiklar i Upplands-Bro kommun men det är enbart vackra ord utan någon som helst innebörd så länge konventionen inte efterlevs i de fattade besluten av förvaltningarna i kommunen.

Så min fråga blir vad är det som gäller i Upplands-Bro kommun för oss med funktionshinder. Har vi verkligen rätt att vara fullt delaktiga i hela kommunen och har vi verkligen rätt till ett aktivt liv när man bor i Upplands-Bro kommun? Som det nu fungerar så får vi inte våra demokratiska rättigheter tillgodosedda och man bryter medvetet mot Sveriges grundlag. Ska det verkligen behöva vara så år 2013 i ett modernt samhälle som Upplands-Bro kommun vill vara?

Sven Aivert