Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Vid kommunfullmäktigesammanträdet den 17 juni hade vi ett yrkande jämte Alliansens förslag till asylmottagning i kommunplanen 2014–2016. Vi ville stryka den punkt som gällde mottagning och boende för ensamkommande asylsökare.

Att Alliansen är beredd att köpa miljonvillor och dyra bostadsrätter till att husera asylsökare är inte så förvånande med tanke på skandalen med asylboendet i Bällsta för drygt ett år sedan. Den villan kostade fem miljoner kronor.

Att satsa miljoner på asylboenden i stället för att ordna hyresrätter till våra ungdomar, säkerställa en god omsorg om våra äldre eller satsa på våra barn och deras skolgång är en mycket märklig prioritering.

Fredrik Lindahl (SD)

fullmäktigeledamot