Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Det är med stor besvikelse man kan konstatera att mark- och miljööverdomstolen inte har förmått sätta sig in i konsekvenserna på lång sikt för staden och dess innevånare.

Denna dom kommer att bli ett riktmärke för framtiden och således blir det fritt fram att bebygga stadens innergårdar/parker, för kortsiktig ekonomisk vinning.

Innergårdarna har hitintills av hävd utgjort en fredad plats för de boende/hyresgästerna och deras och andras barn, att utnyttja för behövlig avkoppling, grannsamvaro och lek.

Nu har denna trygghet kullkastats och vår vackra stad kommer att bli förfulad och ohälsosam att bebo.

Vårt land är till ytan stort i förhållande till sin folkmängd, det naturliga vore att låta staden växa ytmässigt i stället för att bygga sönder de boendes innergårdar och parker. Skäms!

EvaSofia