Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Alliansen tonar ner Täbys klimatpåverkan” den 18 juni:

Vid senaste kommunfullmäktige antog Alliansen en strategi för vår klimat- och energipolitik fram till år 2050. Strategin innehåller konkreta mål och åtgärder, i första hand fram till 2015. Den skall uppdateras och återrapporteras vartannat år. Miljöpartiet avstod då från att ta ansvar för Täbys klimat- och energipolitik. I deras motförslag finns inga konkreta kvantitativa mål utan endast oprioriterade satsningar. Åtgärderna som föreslås av Alliansen finns inom de områden som kommunen har rådighet över och kan påverka. Transporter, energianvändning samt energiproduktion står tillsammans för över 90 procent av koldioxidutsläppen i Täby, vilket därför är fokus. Ett konkret betydande exempel är satsningen på fjärrvärmen.

Jonas Paulsson (MP) säger att vi slarvar med bokföringen. Vi säger att Jonas Paulsson slarvar med fakta. Kommunen redovisar inte de utsläpp som varje person orsakar i konsumtion samt de utsläpp vi orsakar utanför kommungränsen. Rätt eller fel, men det är vad vi som kommun kan göra och faktiskt genomför som är intressant. Därefter måste varje enskild person ta sitt eget ansvar för att minska sin egen klimatpåverkan. Vi varken kan eller vill styra över den enskilda individen.

Annica Nordgren (C) ­kommunalråd och talesperson för miljöfrågor

Erik Andersson (M) ­ordförande i stadsbyggnadsnämnden