(rubrik saknas)

Försäkringsbolaget Alecta, som förvaltar pensionspengar, vill bygga en galleria vid Fridhemsplan. Avsikten är att samtidigt bygga om Alectas hyresfastighet i kvarteret. Då kan man nämligen byta ut de nuvarande hyresgästerna mot mer lönsamma.

Politikerna i stadsbyggnadsnämnden ska ta ställning till galleriaplanerna i höst. För den händelse det anses vara ett påträngande samhällsintresse med fler gallerior på Kungsholmen föreslår jag att man överdäckar Kungsholmstorg.

I de kvarteren, på den så kallade nedre Kungsholmen, torde behoven och köpkraften vara större. Där bor ju nuförtiden en stor del av Kungsholmens politiska nomenklatura.

Där slipper man också dras med pensionärer och andra mindre bemedlade figurer som stör kommersen.

Håkan Svensson

Fridhemsplan