(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Upploppsmakarna måste stoppas direkt” den 4 juni 2013.

För att komma tillrätta med upploppen i Husby och andra förorter krävs kraftfulla åtgärder på kort och på lång sikt. Vi behöver många välutbildade poliser som klarar av att lugna ner hotfulla situationer. Vi behöver engagerade närpoliser som förmår knyta kontakter med unga. Vi har all rätt att kräva att polisen är professionell och respektfull även i pressade situationer.

Endast ungdomar som saknar framtidstro går ut och bränner bilar. Endast ungdomar som saknar tilltro till samhället kastar sten på ambulanser.

Det behövs en politik som gör att unga kan lita på att de får ett jobb och en bostad om de klarat skolan.

Det är dags att vända utvecklingen i våra förorter. Rusta upp bostadshusen och skapa klimatsmarta bostäder med rimlig hyra. Satsa på skolan och minska klassernas storlek. Satsa på sommarjobb hos både kommuner och företag.

Vi måste satsa långsiktigt för att ge våra unga framtidstron tillbaka.

Johan