(rubrik saknas)

Det byggs för få bostäder i Stockholms kommuner. Fram till 2030 väntas Stockholmsregionen växa snabbast i Västeuropa.

Det måste byggas fler bostäder för att vi ska kunna skapa en attraktiv region för människor och företag.

Enbart 5 av 26 kommuner i regionen bygger bostäder i takt med Stockholms faktiska behov – och Upplands-Bro är en av de kommuner som klarar bostadskravet.

Kommunen beräknas ha ett överskott på drygt 400 bostäder år 2030, om de planerade bostäderna byggs.

Upplands-Bro kommun är ett föredöme.

Andreas Åström och

Caroline Håkansson

Stockholms Handelskammare