Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Två cykelpunkteringar och en glappande spindelled på bilen – hittills. Det ivriga grävandet för fiberkabel i Täby kyrkby tär på både tålamod och plånbok.

Spetsiga kanter med farliga nivåskillnader för både cyklande barn och äldre verkar inte vara tillräckliga skäl för att återställa och jämna till de såriga gatorna. Grävprojekt brukar rimligtvis ha start- och sluttid. Fast det är väl enklare med varningskoner?

Snacka om vardagsirritation!

Kristian Peterson