(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Sluta klaga – hjälp cyklister att överleva” den 4 juni:

Det är sådana ”cyklister” som Richard som gör det till ett vågspel att både gå och cykla i den här staden. Jag bor vid Skrapan, jobbar i Frihamnen och cyklar oftast till jobbet. Så jag har god erfarenhet av att cykla i vår trafikmiljö och har alltså ordentligt på fötterna när jag hävdar att det är sådana som du som utgör största trafikproblemet, inte bilar eller gångtrafikanter som du hävdar.

Du cyklar fort för att du är hänsynslös, inte för att bli sedd, du sicksackar och cyklar mot rött av samma anledning och att cykla mot enkelriktat är aldrig en bra lösning.

Du skrämmer oss riktiga cyklister, du skrämmer oss gångtrafikanter och säkerligen en och annan bilist med. Ställ cykeln och åk kommunalt i stället så får vi andra en något lugnare trafikmiljö!

De pengar som tänkt användas till fler cykelbanor borde först användas till fler kollektivkörfält, utbildning av cyklister och bättre övervakning så vi kan bli av med cykeldrumlar som Richard.

Sedan kan Stockholm bli en toppenstad att cykla och promenera i!

Anders