(rubrik saknas)

På Danderyds skolor som ligger vid E18 går totalt 2 745 elever. Den skola som ligger längst bort från E18 är Danderyds gymnasium med 350 meter. De andra ligger alla betydligt närmare.

Skillnaden mellan att köra 90 respektive 70 km/h på sträckan vi talar om är 45 sekunder.

Våra barn utsätts dagligen för partiklar över gränsvärdena och mycket högt buller helt i onödan. Undersökningen som gjorts i Danderyd vad gäller partiklar visade att hastigheten skulle behöva sänkas med mer än 20 km/h . Prioritera rätt, Trafikverket och Danderyds politiker; sänk hastigheten året om för våra barns skull!

Ni kan även prova att promenera över bron från Mörbygårds­vägen till Fribergaskolan och Mörbyskolan en morgon vid skolans början. Det är omöjligt att samtala med varandra!

En sak till: Varför inte hastighetskameror, det fungerar ju i övriga landet, då skulle även hastighetsbegränsningen efterföljas.

Stefan