(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Bygg ett äventyrsbad – för ekonomins skull” den 21 maj:

Signaturen ”Täbybo” tycker att Täby behöver ett äventyrsbad. Han eller hon tror att fler då skulle besöka Täby och att vi skulle tjäna på det i längden. Det ser jag som osäkert. Vår utgångspunkt har varit ett nytt bad i första hand för motion, simskola och simträning. Skolor och förskolor är en viktig målgrupp liksom den växande gruppen äldre.

I budget för en ny simhall finns 300 mkr. Ett äventyrsbad kräver eget utrymme och specialinvesteringar. Betydligt större yta än vad som finns (i varje fall i Täby sportcentrum) skulle krävas och kostnaden skulle troligen dubblas. Dessutom krävs en helt annan typ av underhåll och slitaget blir större.

Prioriteringar är nödvändiga – men alliansen i Täby är överens om att inslag av lek, aktivitet och familjebad är önskvärt. Det är dock ännu för tidigt att precisera vad som blir möjligt att åstadkomma.

Mats Hasselgren (FP)

ordförande i kultur- och fritidsnämnden