(rubrik saknas)

Jag anser att alla svenska medborgare ska genomgå en hälsoundersökning en gång varje år – fritt från kostnader. Det skulle dra ner på allvarliga sjukdomar som faktiskt tar livet av människor utan att de har varit medvetna om att de bär på sjukdomen. Det behöver inte bara handla om dödliga sjukdomar utan även om exempelvis ledsjukdomar som tär på personen tills de blir ett hinder för framtiden och för att göra saker som de önskar.

Varför jag tycker att detta borde införas är ju ganska självklart. Jag vet människor som har fått beslut för sent och ni känner säkert till det också. I fall man skulle fått reda på sjukdomen/problemet tidigare så skulle man fått behandling tidigare, och alltså kunnat förebygga sjukdomen. Varför det ska vara kostnadsfritt för de svenska medborgarna är för att alla inte har råd att lägga summan och därför så skulle folk strunta i att göra det om det skulle kosta pengar.

Givetvis kommer undersökningarna att kosta för samhället . Men då är frågan vad alla behandlingar för de sjukdomar som inte upptäckts i tid kostar? Detta anser jag vara höga kostnader, samt mer lidande och mer arbete.