(rubrik saknas)

Så mycket aktiviteter och rikt utbud som det finns genom föreningsliv i Sickla och Nacka och så finns ingen ordentlig anslagstavla i Sickla centrum. Varför är det så? Massor av information når aldrig fram till sina intressenter.

MS