(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Förbjudet att köra om i högerfilen” den 17 april:

Ja, det är förbjudet att köra om på höger sida – dock med följande undantag:

1. Körfälten leder till olika färdmål.

2. Det är tät kö i alla körfält.

3. Bilarna ligger i olika körfält vid en korsning.

4. Hastighetsbegränsningen är max 70 km/h och det finns minst två markerade körfält i samma riktning.

5. Ett fordon ska svänga vänster.

Med detta vill jag säga att ”En vanlig bilist” egentligen är ute och cyklar.