(rubrik saknas)

Sverige är världens mest trafiksäkra land. Ett medvetet arbete under många år har bidragit till att vi har färre dödsfall och allvarliga trafikolyckor än de flesta jämförbara länder. Därför är det tråkigt när en ny studie visar att en av de största trafikfarorna vid landets skolor är föräldrar som skjutsar sina barn dit.

När andra typer av trafikolyckor minskar så rapporterar över var femte rektor att det har skett olyckor eller trafikincidenter vid deras skola, oftast när föräldrar kör för fort eller osäkert. Det här är något som man vetat om länge men som diskuteras alldeles för lite.

Skolorna kan säkert bli ännu bättre på information till föräldrarna både inför skolstart och under terminens gång och vi politiker kan givetvis göra mer för att bygga säkra miljöer runt skolorna.

Runt skolor och förskolor är det så klart allra mest viktigt att ha säkra trafikmiljöer, inte minst för de barn som inte blir skjutsade till skolan utan istället cyklar eller går.

Till slut är det ändå så att det är de föräldrar som skjutsar barnen till skolan och andra bilister som passerar skolområden som ytterst bär ansvaret för att våra barn ska ha en trafiksäker skolmiljö. Om föräldrar inte föregår med gott exempel så blir det svårt att ställa krav på andra bilister och inte minst så ser också barnen hur deras föräldrar kör och beter sig i trafiken.

Tyvärr är det väl ofta så att man som förälder är ute i sista minuten och därför kör alldeles för hetsigt och snabbt även vid skolområdet där många barn rör sig.

Nu när landets skolor öppnar inför höstterminen så är det viktigt att alla tänker på barnen när man passerar skolområden.

Att föräldrar och andra vuxna kör säkert är nödvändigt för att skapa en trygg trafikmiljö vid Sveriges skolor.

Edward Riedl (M), riksdagsledamot Umeå, trafikutskottet; Eliza Roszkowska Öberg (M), riksdagsledamot Stockholm, trafikutskottet