(rubrik saknas)

För ett år sen skrev jag till Solna kommun angående överhäng av träd och buskar utefter Storgatan i Huvudsta.

Nu hr det gått ett år men fortfarande har ingenting hänt. Det ser fortfarande lika vildvuxet ut.

Bilden jag bifogar är nytagen på busshållplatsen mittemot Huvudsta centrum.

Britt P