(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Rondellen vid Lidl är en skamfläck” den 27 augusti:

Den nya rondellen ovanför Lidl anses som en skamfläck i insändaren. Tyresö kommun försöker att sköta sina rondeller och grönytor på ett sätt som ska uppfattas som bra skötsel och bidra till trivseln i kommunen.

Den nämnda rondellen ovanför Lidl ligger i Stockholms stad där Tyresö inte har så stor rådighet, mer än att påtala för staden att det finns förbättringspotential vad avser skötseln.

Åke Skoglund, samhällsbyggnadschef Tyresö kommun