(rubrik saknas)

Svar på insändaren ” Okej att bära kniv i affären? den 8 maj:

JA, det är tillåtet att bära kniv och mejslar som hantverkare – se nedan om knivlagen.

Jag förstår inte hur du tror att hantverkare ska kunna job­- ba om de inte får bära med sig sina verktyg. Hur ska de fraktas?

Knivar och verktyg säljs i de flesta butiker och allt som säljs kan användas för att skada en medmänniska. Jag tror med stor sannolikhet att du har en handväska som säkert kan användas för att skada en annan person – ska man gå runt och vara rädd för alla som har en handväska ? Det finns mycket attiraljer numera på dessa med mycket metall.

Jag tycker din insändare faller platt till marken och är illa genomtänkt.

Lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, i dagligt tal knivlagen, är en lag i Sverige från 1988 som förbjuder innehav av knivar och andra föremål som ”är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa” på allmänna platser.

Hur ska hantverkare jobba utan verktyg?