(rubrik saknas)

Som återinflyttad, nu i de nya kvarteren mitt emot Tibble gymnasium, frågar vi oss om kommunansvariga, centrum­ägaren och byggföretagen satt sig in i slutanvändarnas – boendes, hyres­gästernas och kundernas – situation under byggtiden fram till 2015? När vi har ärenden till nya Täby centrum måste vi gå långa om­vägar för att byggföretagen ”ockuperat” närområdet.

Nog är väl de flesta av de planerade allmänna fordons- och gångstråken möjliga att flexibelt upplåtas även under byggtiden? Det borde räcka med att bygg­företagen inhägnar de markom­råden som ska bebyggas eller redan påbörjats?

Häromkvällen återvände vi med Roslagsbanan till Täby centrum strax efter klockan tio. Då var den kommersiella cent­rumbyggnaden stängd vilket vi naturligtvis accepterar. Vi tvingades då passera den provisoriska bussterminalen mot Grindtorp, vandra med mot infarten till södra garaget och upp mot Tibble och vår bostad i JM-byggda Magnolian. Nu har vi förstått att vi vid den tiden i stället ska ta Vallentunalinjen och kliva av vid hållplats Tibble.

Både nu – under byggtiden – och när nya Täby centrum är färdigbyggt 2015 är det slutanvändarna som ”ska betala kalaset”. Se då redan nu till att centrumbyggnaderna blir lättare att nå under öppettid utan att vi ska behöva kollidera med byggverksamheten. Och låt inte området på utsidan av de kommersiella byggnaderna vara helt tillbommat på annan tid.

Återinflyttad Täbybo