(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Öppnare gränser för alla i behov av skydd” den 13 augusti:

Erik Jonsson och Carl Nordblom skriver att vi bör öppna våra gränser mer. Jag tror att det är vår tids stora utmaning att utveckla former för folkrätten, som innebär att diktatorer inte längre kan gömma sig bakom en förlegad princip om staters suveränitet. Vi bör alla ta ansvar för utvecklingen av hela vår gemensamma jord!

Idag kan vi undvika att ta detta ansvar genom att hänvisa till samma suveränitetsprincip. Genom att arbeta för att på sikt förändra de folkrättsliga spelreglerna och ta bort hinder för människor att röra sig fritt över gränserna skulle vi tydliggöra detta ansvar.

Patrick Tersmeden