(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Förbjudet köra om i högerfilen” den 17 april:

Håller med om att det är irriterande när folk ligger i ”fel” körfält i förhållande till hastighet. Nu ska jag tala om av vilken anledning jag kör om i ”fel” körfält:

Jag håller min hastighet i fältet näst till höger. Jag kommer upp bakom en bil som ligger en bra bit under hastighet och måste bromsa. Jag har bilar bakom och vänster körfält har full fart. Jag ska svänga av om en kilometer. Ska jag då börja köra sicksack i filerna och hoppas att jag ska komma in på avfarten utan att störa övrig trafik, eller ska jag lägga mig i höger körfält och hålla rätt hastighet?

Lägga mig i höger körfält innebär att jag kör om på fel sida i fel körfält och bryter mot lagen. Jag väljer att bryta mot lagen eftersom det dels är klimateffektivt, dels bränsleeffektivt samt smidigast och säkrast. Höger körfält är glesare och går i rätt hastighet.

När jag ligger i höger körfält, håller rådande hastighet och kommer ifatt en bil som ligger i körfältet till vänster om mig, är det då vettigt att bromsa, tvinga sig ut i först närmaste körfältet och sedan ut i snabba körfältet för att till sist komma tillbaka till mitt högra körfält igen? Då har jag antagligen kört 10-20 kilometer i timmen för fort eftersom det är ett snabbare körfält, vilket innebär ett annat lagbrott. Nej, då stannar jag hellre kvar till höger, glider förbi och kommer hem hel, trots lagbrott!

Därför kör jag om på den förbjudna sidan