(rubrik saknas)

Tack kooperativet Ljusterö Vind och Roy Fjärrstad för uthållighet i er envisa kamp för en bättre miljö på Ljusterö. Tack vare er kan det bli ännu ett vindkraftverk på Ljusterö.

Tack också till kommunen, länstyrelsen och förvaltningsrätten som orkar med dessa ständiga överklaganden. Hoppas att det snart kommer verktyg som förhindrar detta resursslöseri.

Ännu en gång har nej-rörelsen höjt sin röst mot vindkraften. Ett stort problem är att rörelsen är oidentifierbar och samtidigt gör sig till tolk för oss på Ljusterö, framför allt året-runt-boende. Vi påstår att den hemliga medlemslistan upptar en mycket liten del av öns befolkning – om man räknar bort medlemmar i samma hushåll samt sommarboende.

En förening som startades för att förhindra en stor utbyggnad av vindkrafts-anläggningar var väl motiverat då – men i dag, då det handlar om att vi skulle kunna förse oss själva med el och i mycket begränsad omfattning, då känns tonläget väl högt uppskruvat. I synnerhet om man säger sig vilja värna om Ljusterö natur och miljö.

Att dessutom motsätta sig demokratiska beslut – inte en gång, inte två gånger inte heller tre gånger, det är ett enormt slöseri med resurser.

Stoppa dessa personer som gömmer sig bakom tveksamma medlemsregister och som uppenbarligen har hur mycket tid som helst. Låt inte dessa personer förstöra framtiden för våra ungdomar och kommande generationer. Det finns några artiklar som beskriver detta vansinne.

Svante Borg, Nils Södling

Ljusterö